Call Center: 08-9337-9999
Share

NTCW Check Writer

เครื่องพิมพ์เช็ค แบบตั้งโต๊ะ

สามารถคำนวนและพิมพ์สัญลักษณ์ตัวอักษรหรือสกุลเงินได้ 14 ตัวอักษรได้แก่ AUD, USD, HKD, CAD, EUR, JPY, CT, LY, RP, P, THB, RM DAN SEN, RM, RM DAN00SEN และพิมพ์ได้ 14 หลัก รวมทศนิยม

 

สามารถพิมพ์เช็คพร้อมกันได้ 2 สำเนา ตัวเลข/อักษรที่พิมพ์มีความคมชัดและความหนาเท่ากันทุกตัว อีกทั้งยังปรุทะลุเนื้อกระดาษ

 

มีหน่วยความจำซึ่งสามารถเรียกดูยอดจำนวนเช็ค หรือยอดรวมจำนวนเงินที่พิมพ์ไปแล้วในช่วงเวลานั้นๆ

 

มีหมึกพิมพ์สำรอง 2 กล่อง

 

เหมาะสำหรับ: ธนาคาร, ที่ทำการไปรษณีย์, สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา, ศูนย์การค้า, ร้านค้าปลีกขนาดกลางและขนาดใหญ่, คาสิโน ฯลฯ

 

รายละเอียดทางเทคนิค

ช่องใส่เช็ค 1 ฉบับ พร้อมสำเนา
สกุลเงิน และตัวอักษร 14 ตัวอักษร
การแสดงผล 14 หลัก
ขนาดของเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง) 185 × 245 × 105 มม.
น้ำหนัก 2.2 กิโลกรัม
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 100 ~ 240 V 50/60 Hz AC/DC
ความสิ้นเปลืองไฟฟ้า 20 W
อุณหภูมิแวดล้อม 10 ~ 35°C
ความชื้นสัมพัทธ์ 30 ~ 75%

Call Center:

0-2476-0587

Tecnical Service:

08-9337-9999
08-5632-7777

เวลาทำการ:

จันทร์ - ศุกร์ : 9.00 - 18.00 น.
เสาร์ : 9.00 - 15.00 น.

ติดตามเราผ่านทาง:

TRACK & TRACE
นับตังค์มั่นใจตรวจสอบได้

เมื่อลูกค้าได้รับแจ้งหมายเลขนำส่งสินค้า (Tracking Number) สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า แบบ online ได้ดังต่อไปนี้

© 2013 NubTung.com All rights reserved.

บริษัท บิล เค้าเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 128 ซอยรัชดาภิเษก 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

Tel. +66 2476 0587 Fax. +66 2878 9480

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรกนิคส์: 0105551135577

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | สั่งซื้อสินค้า | ติดต่อเรา

โปรโมชั่น | เครื่องนับธนบัตร | เครื่องนับเหรียญ | เครื่องตรวจธนบัตร | อุปกรณ์การเงิน | บริการบำรุงรักษา